Hỗ trợ tư vấn: 0236 3832896 / ttdvvl_phunudn@yahoo.com

Phụ nữ Đà Nẵng giao lưu với đoàn Hiệp hội kỹ thuật lành nghề thành phố Daegu (Hàn Quốc)