Hỗ trợ tư vấn: 0236 3832896 / ttdvvl_phunudn@yahoo.com

Cần tuyển 05 nữ thợ may, thợ ráp quần áo