Hỗ trợ tư vấn: 0236 3832896 / ttdvvl_phunudn@yahoo.com

Trung tâm Dịch vụ việc làm Phụ nữ Đà Nẵng tham gia phiên chợ công nhân lần thứ II năm 2016