Hỗ trợ tư vấn: 0236 3832896 / ttdvvl_phunudn@yahoo.com

1. Nam giới hay phụ nữ đều có xu hướng yêu những người giống mình. Hãy chia sẻ với nhau về những giá trị, những kinh nghiệm sống, kể cả tuổi tác, biết đâu có một điểm sẽ khiến các bạn thấy thú vị về nhau. 2. Nếu bạn muốn ai đó yêu mình, chuyện bạn giống