Hỗ trợ tư vấn: 0236 3832896 / ttdvvl_phunudn@yahoo.com

Chào mừng kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10: Chương trình “ Trao gửi yêu thương” dành cho cán bộ, công chức, viên chức và lao động nữ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng