Hỗ trợ tư vấn: 0236 3832896 / ttdvvl_phunudn@yahoo.com

Trung tâm dịch vụ việc làm Phụ nữ Đà Nẵng triển khai chương trình dạy nghề cộng điểm cho học sinh cấp Trung học cơ sở năm 2016