Hỗ trợ tư vấn: 0236 3832896 / ttdvvl_phunudn@yahoo.com

Thông báo về việc tổ chức dạy nghề cộng điểm cho học sinh bậc Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2016