Hỗ trợ tư vấn: 0236 3832896 / ttdvvl_phunudn@yahoo.com

Trung tâm dịch vụ việc làm Phụ nữ Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm hợp tác kỹ thuật Á Châu Teasia tổ chức buổi dạy “Nấu ăn cho trẻ dưới 2 tuổi kiểu Nhật”