Hỗ trợ tư vấn: 0236 3832896 / ttdvvl_phunudn@yahoo.com

Khai giảng lớp Kỹ thuật cắt, tỉa, điêu khắc trên củ quả tại xã Hòa Phong