Hỗ trợ tư vấn: 0236 3832896 / ttdvvl_phunudn@yahoo.com

Chương trình tham quan và học nấu ăn cùng Ajnomoto